Dịch vụ

CUNG ỨNG NHÂN SỰ NGÀNH IT

CUNG ỨNG NHÂN SỰ NGÀNH IT

Chúng tôi cung ứng Nhân sự ngành IT, tuy ít nhưng chất lượng để doanh nghiệp, thực thi các nhiệm vụ mục tiêu đề ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cung ứng nhân sự cấp cao

Cung ứng nhân sự cấp cao

Các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp, thực thi các nhiệm vụ chiến lược mang tầm vĩ mô. Lãnh đạo trực tiếp đội ngũ Cán bộ cấp trung.

Cung ứng nhân sự cấp trung

Cung ứng nhân sự cấp trung

Các Giám đốc chức năng, các Trưởng, phó phòng ban chuyên môn, các Team Leader, là đội ngũ trực tiếp quản lý nhân viên chuyên môn, cầu nối giữa CB cấp cao với nhân…

Giới thiệu Curriculum Vitae (CV)

Giới thiệu Curriculum Vitae (CV)

Giới thiệu đến Khách hàng những CV phù hợp, chất lượng nhất sau khi chúng tôi đã được sự chấp thuận từ ứng viên

Tư vấn quản trị nguồn nhân lực

Tư vấn quản trị nguồn nhân lực

Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ. Tư vấn xây dựng kế hoạch nhân sự/Chiến lược nhân sự. Xây dựng Chính sách lương 3Ps/Quy chế lương/thỏa ước lao động…