CUNG ỨNG NHÂN SỰ NGÀNH IT

Chúng tôi cung ứng Nhân sự ngành IT, tuy ít nhưng chất lượng để doanh nghiệp, thực thi các nhiệm vụ mục tiêu đề ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

QUY TRÌNH - Dịch vụ Headhunt nhân sự IT, bao gồm:

Bước 1: Tư vấn tuyển dụng

  • 365hh tiến hành tư vấn tuyển dụng. Giải đáp hỗ trợ khách hàng về sử dụng dịch vụ

Bước 2: Ký kết hợp đồng

  • Hai bên tiến hành ký kết hợp đồng tuyển dụng nhân sự.

Bước 3: Phân tích vị trí tuyển dụng

  • Bộ phận Tuyển dụng tiến hành viết lại mô tả công việc, chân dung ứng viên tiềm năng sau đó gửi lại cho khách hàng kiểm tra và xác nhận.

Bước 4: Tìm kiếm ứng viên

  • 365hh tiến hành tìm kiếm ứng viên theo đúng vị trí mà khách hàng yêu cầu.

Bước 5: Hỗ trợ sau tuyển dụng

  • 365hh bật chế độ bảo hành và hỗ trợ khách hàng.