GIỚI THIỆU DỰ ÁN KIẾM TIỀN ONLINE - VNDC

Hiện nay hình thức kiếm tiền online - MMO rất đa dạng, nhiều kênh  trong đó có thể nói đến dự án VNDC

- Ưu điểm: 

  • Dễ đăng ký, làm thành viên, đối tác: Có thể tham gia dạng miễn phí hoặc đầu tư
  • Dễ mua bán quan ngân hàng 
  • Lãi xuất cao: 12% năm, trả lãi theo ngày
  • Trả phí khi giới thiệu thêm thành viên mới (ref): 10.000đ/thành viên mới; nếu là đối tác giới thiệu 1 người được 25.000đ/thành viên mới.
  • Để tìm hiểu rõ và cũng cố độ tin cậy khi tham gia, ACE có thể lên Youtube gõ cụm từ:  VNDC, dự án VNDC...

 

Link đăng ký:  Tại đây