Tin tức

Cập nhật một số VB pháp luật v/v tính lương cho NLĐ nghỉ làm tránh dịch Covid- 19; Thay đổi trong thể thức trình bày văn bản...

Cập nhật một số VB pháp luật v/v tính lương cho NLĐ nghỉ làm tránh dịch Covid- 19; Thay đổi trong thể thức trình bày văn bản...

Cập nhật một số VB pháp luật v/v tính lương cho NLĐ nghỉ làm tránh dịch Covid- 19; Thay đổi trong thể thức trình bày văn bản...

Phân loại lập trình viên: 16 chức danh bạn nên biết

Phân loại lập trình viên: 16 chức danh bạn nên biết

Trong bài này, tôi xác định 16 chức danh phổ biến nhất của các lập trình viên, kỹ sư phần mềm với mô tả ngắn gọn và danh sách các công nghệ họ sử dụng cũng như…

Ngành công nghệ thông tin gồm những công việc gì? Vai trò của từng vị trí ra sao?

Ngành công nghệ thông tin gồm những công việc gì? Vai trò của từng vị trí ra sao?

Ngành công nghệ thông tin gồm những công việc gì? Vai trò của từng vị trí ra sao?

Top những ngành thưởng Tết “khủng” nhất

Top những ngành thưởng Tết “khủng” nhất

Thưởng Tết không chỉ là một cách động viên nhân viên mà qua thưởng tết còn cho thấy “sức khỏe” của mỗi doanh nghiệp.

11 thay đổi lớn tại Bộ luật lao động mới nhất

11 thay đổi lớn tại Bộ luật lao động mới nhất

11 thay đổi lớn tại Bộ luật lao động mới nhất- có hiệu lực từ 01/01/2021