Top những ngành thưởng Tết “khủng” nhất

Có những doanh nghiệp công bố mức thưởng khiến nhiều người phải ao ước. Dưới đây là top những ngành thường có mức thưởng khủng cuối năm.

Khối doanh nghiệp bất động sản

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản như xây dựng, đầu tư, tư vấn,.. hàng năm đều có mức thưởng như mơ. Chẳng hạn có năm có doanh nghiệp trong khối này công bố mức thưởng vượt con số 1 tỷ đồng. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này thưởng tết trung bình cũng vài tháng lương. Khối này thường xuyên nằm trong tốp thưởng khủng hàng năm.

Một trong tốp thưởng khủng

Một trong tốp thưởng khủng

Lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm

Bên cạnh ngành bất động sản thì các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - bảo hiểm cũng thường có mức thưởng hấp dẫn. Có doanh nghiệp công bố thưởng tết lên đến 30 tháng lương cho những nhân viên xuất sắc của năm.

 

Nhân viên Ngân Hàng luôn nằm trong Top

Nhân viên Ngân Hàng luôn nằm trong TopTìm hiểu thêm: Vì sao cần Thưởng Tết?

Khu công nghiệp - Khu chế xuất

Theo công bố thưởng tết của các doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp - khu chế xuất, có những công ty mức thưởng cao chót vót nhưng cũng có những công ty mức thưởng khá khiêm tốn. Khảo sát cho thấy, mức thưởng tết cao nhất của các doanh nghiệp ở đây lên đến 950 triệu đồng, còn ngược lại lại có những công ty mức thưởng chỉ là vài chục ngàn đồng.

 

Những ngày công nghiệp với mức thưởng không nhỏ

Những ngày công nghiệp với mức thưởng không nhỏ

Khối doanh nghiệp FDI

Với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mức thưởng cũng cao không kém các khối khác ở trong nước. Theo thống kê, những năm trở lại đây, mức thưởng của khối FDI thường dao động trong khoảng vài chục đến vài trăm triệu. Có năm mức thưởng tết lên đến 500 triệu đã được công ty FDI công bố thưởng cho nhân viên.

 

FDI: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

FDI: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài