HRBP MANAGER

Full time TP HCM

Mức lương: $2000-$4000 Hạn nộp hồ sơ: 15-03-2019

Khách hàng của 365hh là một Tập đoàn lớn về Bất động sản Khách hàng của 365hh là một Tập đoàn lớn về Bất động sản

Khách hàng của 365hh là một Tập đoàn lớn về Bất động sản

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tư vấn, triển khai công tác xây dựng nguồn nhân lực hiệu quả cho khối/ phòng ban phụ trách qua các công tác Tuyển chọn – Đánh giá – Công nhận – Khen thưởng, đáp ứng theo định hướng kinh doanh của Tập đoàn.


Nhiệm vụ 1: Xây dựng nguồn nhân lực hiệu quả cho khối/ phòng ban

 • Tư vấn Trưởng khối/ phòng ban công tác tìm kiếm, tuyển chọn phát triển đội ngũ kế thừa.
 • Phối hợp Trung tâm đào tạo lập kế hoạch, triển khai và thực hiện đánh giá sau đào tạo.

Nhiệm vụ 2: Đảm bảo việc đánh giá hiệu quả làm việc đúng quy trình và công bằng

 • Tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả làm việc định kỳ đúng quy trình & minh bạch.
 • Tư vấn cho quản lý, nhân viên trong quá trình đánh giá đảm bảo mỗi nhân viên đều được quản lý phản hồi về kết quả làm việc minh bạch, kịp thời; từ đó kết quả đánh giá được công bằng.
 • Phân tích, đánh giá nguồn lực, đề xuất và tổ chức thực hiện giải pháp giúp tăng hiệu quả làm việc.

Nhiệm vụ 3: Đảm bảo chức năng nhiệm vụ của phòng ban không trùng lắp, mô tả công việc (MTCV) của các vị trí phù hợp, chính xác

 • Tham vấn Khối/ Phòng ban phụ trách trong việc thiết kế cơ cấu tổ chức tinh gọn, hiệu quả; chức năng nhiệm vụ rõ ràng, không trùng lắp.
 • Quản lý công tác xây dựng mô tả công việc tại mỗi vị trí phù hợp, đúng với thực tế công việc, nhân viên đảm nhận vị trí hiểu và làm đúng theo MTCV.

Nhiệm vụ 4: Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật & quan hệ lao động

 • Tư vấn, đề xuất khối các chương trình động viên/ khen thưởng/ gắn kết nhân viên (theo tính chất công việc đặc thù của mỗi khối).
 • Thực hiện các công việc về quan hệ lao động (giải quyết mâu thuẫn, vi phạm kỷ luật …).

Nhiệm vụ 5: Kết nối, truyền thông các thông tin nhân sự

 • Cập nhật, chia sẻ các kế hoạch, chính sách & chương trình của tập đoàn đến nhân viên; đảm bảo việc chia sẻ đầy đủ, thông tin chính xác & hiệu quả.
 • Báo cáo trực tiếp cho: Giám đốc nhân sự

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự/Quản trị Kinh doanh/Luật/v.v...)
 • Có kiến thức về pháp luật liên quan đến quản lý lao động (luật lao động, luật công đoàn)
 • Thị trường BĐS, thông tin tập đoàn (sản phẩm, kế hoạch phát triển …)
 • Có kinh nghiệm 3 năm quản lý nhân sự tại các công ty quy mô hơn 1000 nhân sự.
 • Kỹ năng: phát triển tổ chức, phân tích, giao tiếp và động viên, gắn kết nhân viên, quản lý nhân tài