Kế Toán Tổng Hợp - [Làm việc Q.2-Lương 15-18tr]

Full time TP HCM

Mức lương: 15tr-18tr Hạn nộp hồ sơ: 30-06-2020

kHách hàng của 365hh là Công ty Lắp đặt M&E, Xây dựng...Có trụ sở tại Đường Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, HCM kHách hàng của 365hh là Công ty Lắp đặt M&E, Xây dựng...Có trụ sở tại Đường Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, HCM

MTCV

 • Kiểm tra, rà soát tất cả các chứng từ kế toán thanh toán hàng ngày đảm bảo đúng, đủ, hợp lệ, phù hợp với các quy định, quy chế tài chính của Công ty trước khi trình cấp có thẩm quyền ký duyệt và thực hiện các nghiệp vụ hạch toán;
 • Kiểm tra, đảm bảo tính chính xác các thông tin trên hóa đơn xuất; Báo cáo hàng quý về tình hình sử dụng hóa đơn tại đơn vị;
 • Ghi chép và hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ thanh toán Lương, bảo hiểm, công đoàn;
 • Quản lý và theo dõi các khoản tạm ứng của nhân viên trong Công ty; Phối hợp, đối chiếu với bộ phận tiền lương C&B – Phòng HCNS để khấu trừ các khoản tạm ứng của nhân viên;
 • Lập và gửi các báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm đến Kế toán trưởng. Chịu trách nhiệm giải trình, làm việc với đơn vị kiểm toán về các số liệu trong báo cáo tài chính;
 • Lập và gửi báo cáo thuế GTGT, TNCN, thuế vãng lai, hàng tháng đến Kế toán trưởng. Định kỳ lập và nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN đến cơ quan Thuế nơi Công ty đăng ký hoạt động;
 • Theo dõi tình hình nộp thuế, đề nghị nộp thuế để đảm bảo công ty thanh toán tiền thuế đúng, đủ tránh tình trạng bị cưỡng chế về thuế.
 • Theo dõi, cân đối báo cáo doanh thu, chi phí cho từng công trình
 • Lập và gửi các báo cáo theo quy định đến Phòng Thống kê và các báo cáo đột xuất khác khi được yêu cầu;
 • Theo dõi các chi phí liên quan đến mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định, công cụ dụng cụ và tính khấu hao TSCĐ hàng tháng. Quản lý và lưu trữ các chứng từ khấu hao TSCĐ;
 • Nhập dữ liệu, số liệu kế toán vào phần mềm kế toán chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Công ty;
 • Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán trong phạm vi công việc phụ trách.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng giao.

YÊU CẦU

 • Sử dụng tốt excel và phần mềm PAST, MISA
 • Tiếng anh phục vụ cho đọc hiểu, nghiên cứu Hợp đồng
 • Ưu tiên làm công ty xây dựng, xây lắp M&E
 • Có chỗ ở các Quận lân cận Thảo điền, Q2

CHÍNH SÁCH

 • Thu nhập cạnh tranh
 • Làm việc thứ 2-6 hàng tuần
 • Chính sách tốt.   
 • Theo quy định pháp luật                   

                                                                                     Nộp CV tại đây