TRƯỞNG PHÒNG PHÁP CHẾ

Full time TP HCM

Mức lương: 26-35 Triệu Hạn nộp hồ sơ: 30-04-2019

Licogi 16 Licogi 16

Mô tả công việc

 • Kiểm soát, kiểm tra và chịu trách nhiệm tính hợp pháp của các hợp đồng kinh tế trước khi lãnh đạo công ty phê duyệt.
 • Tư vấn pháp lý trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư của công ty
 • Tư vấn cho lãnh đạo công ty tham gia vào quá trình tố tụng, trọng tài hoặc toà án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động kinh doanh.
 • Theo dõi việc thực hiện pháp luật của công ty. Thực hiện triển khai, hướng dẫn kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo công tác pháp chế của Công ty.
 • Công tác hỗ trợ tư vấn pháp lý cho các đơn vị phòng ban công ty .
 • Xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ, qui chế quản trị Công ty.
 • Tham gia giải quyết tố tụng tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và của người lao động.
 • Thực hiện các nhiệm khác được phân công.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM hoặc Đại học Luật Hà Nội
 • Tổng hợp về luật, Luật sư có chứng chỉ do Bộ Tư Pháp cấp  5 năm trở lên
 • Kinh nghiệm về soạn thảo Hợp đồng, đàm phán Hợp đồng.
 • Quan hệ tốt với các cơ quan chức năng.
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề hợp lý.
 • Có năng lực về công tác đối ngoại.
 • Chịu được áp lực cao
 • Khả năng đánh giá vấn để phải nhạy bén, phù hợp với đơn vị.
 • Trung thực, không lợi ích cá nhân, không gây chia rẽ nội bộ.

Quyền lợi

 • Máy tính xách tay
 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Chế độ nghỉ phép
 • Nơi làm việc: 24A Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh